Beperkte voorraden! Bestel je Feng Shui Armband voordat Ze Uitverkocht Zijn!

Privacybeleid

OVERZICHT

—-


DEEL 1 – VERZAMELDE PERSOONLIJKE INFORMATIE

Wanneer u een aankoop doet in onze winkel, als onderdeel van ons koop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres.

Wanneer u in onze winkel surft, ontvangen wij ook automatisch het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, dat ons in staat stelt meer details te verkrijgen over de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt.

E-mailmarketing (indien van toepassing): met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.


DEEL 2 – TOESTEMMING

Hoe verkrijgt u mijn toestemming?

Wanneer u ons uw persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, uw creditcard te verifiëren, een bestelling te plaatsen, een levering te plannen of een aankoop te retourneren, gaan wij ervan uit dat u instemt met het verzamelen van uw informatie en met het gebruik ervan voor uitsluitend dat doel.

Indien wij u om andere redenen, zoals voor marketingdoeleinden, om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u rechtstreeks om uw uitdrukkelijke toestemming vragen, of u de mogelijkheid bieden dit te weigeren.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Indien u, nadat u ons uw toestemming hebt gegeven, van mening verandert en niet langer ermee instemt dat wij contact met u opnemen, uw informatie verzamelen of deze bekendmaken, kunt u ons daarvan in kennis stellen door contact met ons op te nemen via contact@magisch-universum.nl.


DEEL 3 – OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn of indien u onze Algemene Voorwaarden schendt.


ARTIKEL 4 – PLANET HOSTER

Onze winkel wordt gehost op Planet Hoster. Zij voorzien ons van het online e-commerce platform dat ons in staat stelt onze diensten en producten aan u te verkopen.

Uw gegevens worden opgeslagen in het gegevensopslagsysteem en de databases van Planet Hoster, evenals in de algemene toepassing van Planet Hoster. Het wordt bewaard op een beveiligde server, beschermd door een firewall.

Betaling:

Als u uw aankoop doet via een directe betalingsgateway, zal Planet Hoster in dit geval uw creditcardgegevens veilig opslaan. Deze informatie wordt gecodeerd in overeenstemming met de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), en wij hebben er geen toegang toe. De informatie over uw aankooptransactie wordt bewaard zolang als nodig is om uw bestelling te voltooien. Zodra uw bestelling is afgerond, wordt de informatie over de aankooptransactie verwijderd.

Alle gateways voor directe betalingen voldoen aan PCI-DSS, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van bedrijven als Visa, MasterCard, American Express en Discover.

De PCI-DSS-vereisten garanderen de veilige verwerking van kredietkaartgegevens door onze winkel en zijn dienstverleners.

Voor meer informatie, zie de Planet Hoster Gebruiksvoorwaarden hier of het Privacybeleid hier.


DEEL 5 – DIENSTEN GELEVERD DOOR DERDEN

In het algemeen zullen de door ons ingeschakelde externe dienstverleners uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten die zij aan ons verlenen.

Sommige externe dienstverleners, zoals betalingsgateways en andere verwerkers van betalingstransacties, hebben echter hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die wij aan hen moeten verstrekken voor uw aankooptransacties.

Wat deze aanbieders betreft, raden wij u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen, zodat u kunt begrijpen hoe zij met uw persoonlijke informatie omgaan.

U dient er rekening mee te houden dat sommige leveranciers gevestigd kunnen zijn of over faciliteiten kunnen beschikken in een ander rechtsgebied dan u of wij. Dus als u besluit door te gaan met een transactie waarvoor de diensten van een derde leverancier nodig zijn, dan kan uw informatie worden beheerst door de wetten van het rechtsgebied waarin die leverancier is gevestigd of het rechtsgebied waarin zijn faciliteiten zich bevinden.

Als u bijvoorbeeld in Canada bent gevestigd en uw transactie wordt verwerkt via een betalingsgateway in de Verenigde Staten, kan uw informatie die wordt gebruikt om de transactie te voltooien, openbaar worden gemaakt krachtens de wetgeving van de Verenigde Staten, met inbegrip van de Patriot Act.

Zodra u onze winkelsite verlaat of wordt doorverwezen naar een website of toepassing van een derde partij, bent u niet langer onderworpen aan dit Privacybeleid of de verkoop- en gebruiksvoorwaarden van onze website.

Links:

U kunt onze website verlaten door op bepaalde links op onze website te klikken. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de privacypraktijken van deze andere sites en raden u aan hun privacybeleid zorgvuldig te lezen.


ARTIKEL 6 – VEILIGHEID

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de sector om ervoor te zorgen dat deze niet op ongepaste wijze verloren gaat, wordt verduisterd, toegankelijk wordt gemaakt, bekend wordt gemaakt, wordt gewijzigd of wordt vernietigd.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd door middel van Secure Sockets Layer (SSL) en opgeslagen met AES-256 encryptie. Hoewel geen enkele methode van overdracht via het internet of elektronische opslag 100% veilig is, volgen wij alle vereisten van de PCI-DSS en passen wij aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.


COOKIES

Hieronder volgt een lijst van cookies die wij gebruiken. Wij hebben ze hier opgesomd, zodat u kunt kiezen of u ze al dan niet toestaat.

session_id, een unieke sessie-identifier, stelt Planet Hoster in staat om informatie over uw sessie op te slaan (referrer, verwijzende pagina, enz.).

_planethoster_visit, geen gegevens bewaard, blijft 30 minuten bewaard sinds het laatste bezoek. Gebruikt door het interne statistiekvolgsysteem van onze websiteprovider om het aantal bezoeken te registreren.

planethoster_visit_uniq, geen gegevens bijgehouden, vervalt om middernacht (afhankelijk van de locatie van de bezoeker) de volgende dag. Berekent het aantal bezoeken aan een winkel per unieke klant.

_cart, unieke identificatiecode, blijft 2 weken bestaan, slaat uw winkelwageninformatie op.

_secure_session_id, unieke identificatiecode voor de sessie

_storefront_digest, uniek identificatienummer, niet gedefinieerd als de winkel een wachtwoord heeft, het wordt gebruikt om te weten of de huidige bezoeker toegang heeft.


DEEL 7 – LEEFTIJD VAN TOESTEMMING

Door deze site te gebruiken, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in de staat of provincie waar u woont, en dat u ons toestemming hebt gegeven om een minderjarige onder uw hoede deze website te laten gebruiken.


DEEL 8 – WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus kom regelmatig terug. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk na bekendmaking op de website van kracht worden.

Als wij wijzigingen aanbrengen in de inhoud van dit beleid, zullen wij u hier melden dat het is bijgewerkt, zodat u weet welke informatie wij verzamelen, hoe wij die gebruiken, en onder welke omstandigheden wij die eventueel bekendmaken.

Indien onze winkel wordt overgenomen door of fuseert met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaars, zodat wij producten aan u kunnen blijven verkopen.


VRAGEN EN CONTACTINFORMATIE

Indien u: toegang wilt tot de persoonlijke informatie die wij over u hebben, deze wilt corrigeren, wijzigen of wissen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met onze afdeling Privacy Standards op contact@magisch-universum.nl.

Deze site maakt geen deel uit van Facebook™, Instagram™ of Youtube™. Bovendien wordt deze website op geen enkele manier ondersteund door Facebook™, noch door Instagram™ of Youtube™. FACEBOOK™, INSTAGRAM™ en YOUTUBE™ zijn geregistreerde handelsmerken van META en YOUTUBE, Inc.

Elke reproductie, verspreiding of gedeeltelijke of volledige wijziging van deze website en de documenten die deze aanbiedt, is ten strengste verboden. Deze website en de inhoud ervan worden wereldwijd beschermd door intellectuele eigendomsrechten en auteursrechtelijke beschermingswetten. De auteur behoudt zich het recht voor om een procedure te starten en schadevergoeding te eisen als deze voorwaarden niet worden nageleefd.

Copyright 2023 – Alle rechten voorbehouden.

contact@magisch-universum.nl

Veilig Betalen | Contact Opnemen Met Ons | Privacybeleid | Algemene Verkoopvoorwaarden | Wettelijke Vermeldingen

De resultaten kunnen per persoon verschillen en worden niet gegarandeerd.